mandag 16. juni 2014

Stakkars dere tusen syriske flyktninger som har havnet i Norge!


Det finnes en politiker i Norge som er såpass uforskammet og dum at han velger å sitte på DagsnyttAtten og andre medier og argumentere for at Norge gjør nok når det, som et av verdens rikeste og mest privilegerte land, tar imot 1000 syriske flyktninger.
Ikke overraskende hører han til Fremskrittspartiet.

Smak på tallet, du. 1000 flyktninger. Fra et land med 22 millioner som er rammet av århundrets største humanitære katastrofe. I en region som koker av vold, sekterisme og fanatisme. I et sted i verden der sivile har lidd enormt, der barn er blitt frarøvet sin fremtid, der sykdom og skade, sult og nød er blitt en normalitet.

Under Solbergs regjering får altså 1000 individer plass i det langt utstrakte landet med fjorder og fjell, bygder og byer, gater og torg. Hele det unike landet med nobelinstituttet, som er blitt tildelt æren av å dele ut verdens gjeveste pris og sende fredskonserten til alle hjørner av kloden. Det er her fra det gode landet at artister fra Nord og Sør og Øst og Vest synger av full hals om fred og kjærlighet og godhet og utstrakte armer og menneskelig brorskap og evig harmoni, det er fra Oslo budskapet om hvordan alle skal leve sine liv og oppføre seg og elske sin neste, sendes. Gjennom konserter, pressekonferanser, bistandshjelp og diplomatiske bud. Med ord, ord og ord.

Og hjerteløs avstand. 

Når festen er over, talene er lest opp og flere nok har applaudert for de gode nordmennene og deres unike humanitet, kommer hverdagen, møtene i kommunene, regnskapene og vulgære ord fra partier som dyrker egoisme. Og det finnes et sendebud som formidler hverdagens "vanskelige" regnestykke fra de trange kommunene.

Og 1000 syriske individer som er uheldige nok til å havne i fredslandet Norge.