fredag 30. mai 2014

Jeg betaler ikke skatt

Skatten for 2012 på 60 000 kroner nekter jeg å betale. Skatten for 2013 bør være mye lavere siden det var boksalget i 2012 som hadde gitt meg den gedigne inntekten! Hva kan det komme på i år etter alle artikler, debatter, foredrag og reiser i fjor? 30 000-40 000? Sikkert ikke mer enn det.

Det presise tallet kommer jeg ikke til å bruke tid på å regne meg til. Jeg leverer heller ikke selvangivelse og jeg betaler ikke skatt.

Så lenge politikerne går en lang sving rundt akutte problemstillinger i medie- og kultursektoren (Her er det spesielt pinlig for Arbeiderpartiet og den nye "mangfolds"prinsen, Jonas Gahr Støre), og så lenge de aksepterer slavelønn for frilansere, kommer jeg til å fortsette å ignorere embetsverket og norsk skattelovgivning.

Å nekte å betale skatt i en slik kontekst er det eneste moralske valget. Fra min mindre privilegerte utkikkspost ser jeg hykleriet og vil ikke være en del av det.