lørdag 2. august 2014

Marching for those who can not

I Stockholm i dag67 land kriminaliserer homofili. Kampen for frihet og likestilling er ikke vunnet.
Det er ikke lenger de store hav som skiller mellom land og folkeslag. Vi har fly, skip og internett. Det som virkelig utgjør avstanden i dag er verdiforskjellene, synet på mennesket.

Viktigere enn å utvikle raskere fly er derfor å styrke demokratisk kultur. Hjemme og borte.