torsdag 19. september 2013

En høyst alvorlig chat

Jeg har lett på gulesider og i andre kataloger. Opplysninger 180 pleier å reklamere med at de sitter på all mulig informasjon som tenkes kan. Men da jeg ringte i går og etterlyste profeten Muhammads epostadresse, ble det stille i linjen. Så inrømte damen at den opplysningen hadde de dessverre ikke. Det hjalp heller ikke at jeg ga henne vedkommendes fulle navn og yrke.

Jeg er ikke blåøyd at jeg sitter og venter på svar på mine brev til islamske institusjoner. Jeg har sendt brev til Øst og Vest, skriftlige, visuelle og muntlige, levert personlig, sendt med posten eller elektronisk post, med og uten roser. Nå er det noen år siden det første brevet ble sendt. Aldri har jeg fått så lite som en formell, kort bekreftelse på mottatt brev.

Det siste brevet får trolig den samme skjebnen. Og det har jeg full forståelse for. Det er travelt i denne verden. De religiøse lærde får tusenvis av brev hver uke med spørsmål som er viktigere å prioritere enn mine spørsmål. Det sier seg selv at spørsmål om en troende kvinne kan farge sitt hår eller nappe øyebryn, om en troende mann som har en krevende jobb kan utsette bønnene til han er ferdig på jobb, eller om en menighet i et nordlig strøk skal bryte fasten før solen har gått ned så sent som klokken 23, er saker som haster å avklare. Prinsipielle spørsmål om de overordnede etiske prinsippene i islam, hududstraffene, forholdet mellom kjønnene og reformtenkningen, er forståelig nok saker som kan vente. Det er ingen bråhast. Det er i tillegg mulig at slike spørsmål løser seg selv med tiden og uten at noen av de lærde bruker energi på dette.

Alle har sine svakheter. Min svakhet er at jeg er utålmodig. Så istedenfor å vente forgjeves på svar fra de muslimske lærde, vil jeg ta saken opp til en høyere instans. Profet Muhammad, fred være med ham, har hatt en observatørstilling helt siden han flyttet ut av jorden. Han bor i paradiset, i et ukjent sted i universet, muligens en grønn planet hvor det ikke finnes olje og gass. Men med dagens velutviklede kommunikasjonsteknologi, kan ikke det være vanskelig å utveksle eposter, eller kanskje SMSe på tross av stor avstand.

Det eneste som skal til for å starte en høyst alvorlig og viktig chat med profeten er å få tak i hans epostadresse eller mobilnummer. Jeg skal fortsette å lete. Muligens får jeg informasjonen i en drøm hvis jeg ber hardt. Men jeg ber også allmennheten om hjelp. Fordi det er virkelig noen viktige spørsmål å stille.

Har du tilfeldigvis profetens kontaktinformasjon eller kjenner noen som har den, tips meg gjerne. Min epostadresse azmeh@telia.com

På forhånd takk!